Usługi księgowe

Prowadzenie księgowości i rachunkowości

Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu księgowości i rachunkowości, Klientom biznesowym.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty mojego biura rachunkowego.

W ramach moich usług zajmuję się:

 • opracowywaniem zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • zapisem dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług,
 • przygotowywaniem miesięcznych i kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego CIT oraz podatku od towarów i usług VAT.
 • zakładaniem i prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz naliczaniem odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzaniem sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • przeprowadzaniem uzgodnień sald należności i zobowiązań,
 • zamykaniem roku obrotowego i sporządzeniem rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniem zeznań o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8,
 • pomocą przy formułowaniu uchwał,
 • udzielaniem wyjaśnień oraz reprezentowaniem klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS,
 • sporządzaniem dokumentacji do KRS po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

Księgi przychodów i rozchodów / Ryczałt

Zajmuje się również świadczeniem usług związanych z księgami przychodów i rozchodów oraz ryczałtem, wśród nich znajdą Państwo:

 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT,
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji i składanie do Urzędów Skarbowych, ZUS,
 • wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców,
 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS.

Doradztwo podatkowe

Oferuję Państwu również pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej. Osobom decydującym się na założenie firmy doradzam najlepszą formę prowadzenia działalności oraz najdogodniejszy sposób opodatkowania. Wypełniam także dokumenty niezbędne przy rejestracji firmy. Pomagamy także podczas rejestracji spółek.

Zapraszam Państwa do skorzystania z moich usług. Zapewniam kompleksową obsługę oraz przyjemną atmosferę współpracy. Gwarantuje indywidualne podejście do każdego Klienta.

Jeśli chcą Państwo poznać ceny usług mojego biura, zapraszam do kontaktu w celu ustalenia spotkania, na którym dokonam indywidualnej wyceny.