Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa

Świadczę także usługi związane ze sprawami kadrowymi i płacowymi. W tej dziedzinie mogą Państwo liczyć na moją pomoc przy:

  • przygotowywaniu zgłoszeń do ubezpieczeń osób zatrudnionych,
  • sporządzaniu miesięcznych list płac pracowników,
  • przygotowywaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych przez pracodawcę,
  • bieżącym wyliczaniu miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzaniu oraz dostarczaniu do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń,
  • sporządzaniu na koniec roku kalendarzowego: zestawień przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • sporządzaniu deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników.