Usługi księgowe

Prowadzenie księgowości i rachunkowości

Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu księgowości i rachunkowości, Klientom biznesowym.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty mojego biura rachunkowego.

W ramach moich usług zajmuję się:

 • opracowywaniem zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • zapisem dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług,
 • przygotowywaniem miesięcznych i kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego CIT oraz podatku od towarów i usług VAT.
 • zakładaniem i prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz naliczaniem odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzaniem sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • przeprowadzaniem uzgodnień sald należności i zobowiązań,
 • zamykaniem roku obrotowego i sporządzeniem rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniem zeznań o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8,

Księgi przychodów i rozchodów / Ryczałt

Zajmuje się również świadczeniem usług związanych z księgami przychodów i rozchodów oraz ryczałtem, wśród nich znajdą Państwo:

 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT,
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji i składanie do Urzędów Skarbowych, ZUS,
 • wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców,
 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS.

Zapraszam Państwa do skorzystania z moich usług. Zapewniam kompleksową obsługę oraz przyjemną atmosferę współpracy. Gwarantuje indywidualne podejście do każdego Klienta.

Jeśli chcą Państwo poznać ceny usług mojego biura, zapraszam do kontaktu w celu ustalenia spotkania, na którym dokonam indywidualnej wyceny.